Email
Password
Forgot your password?

อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณ อัตราซาวด์ทรานส์แครเนียลดอปเพลอร์

Id
312
เลขคำขอ
1601001107
เลขที่ประกาศโฆษณา
173791
เลขที่สิทธิบัตร
-
ประเภท
สิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณ อัตราซาวด์ทรานส์แครเนียลดอปเพลอร์

รายละเอียด/บทคัดย่อ

อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณอัตราซาวด์ทรานส์แครเนียลดอปเพลอร์

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Process
ผู้ยื่น
รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
Email
Tel
-
วันยื่นเรื่อง
Fri, 26 Feb 2016 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
-
หมดอายุ
-
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
-
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
-
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
Created at
Tue, 29 Oct 2019 19:31:17 +0700
Updated at
Tue, 29 Oct 2019 19:31:17 +0700
©2019