Email
Password
Forgot your password?

กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวสดเจียเพื่อการค้าและการส่งออก

Id
365
เลขคำขอ
1201000003
เลขที่ประกาศโฆษณา
144565
เลขที่สิทธิบัตร
-
ประเภท
สิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวสดเจียเพื่อการค้าและการส่งออก

รายละเอียด/บทคัดย่อ

กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวสดอ่อนเจียเพื่อการค้าและการส่งออก ตามการประดิษฐ์นี้เป็นการ หาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาและลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคหลังเก็บเกี่ยวมะพร้าว อ่อนสดเจีย โดยการทำบลานชิ่ง พรีทรีตเมนต์ เพื่อลดกิจกรรมของเซลล์ อีกทั้งมีการบรรจุหีบห่อด้วย ฟิล์มที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนที่พอเหมาะ ทำให้มะพร้าวน้ำหอมยังคงสภาพความสดใหม่ และ ด้วยรูปทรงของมะพร้าวมีขนาดเล็ก ทำให้ขนส่งได้ง่ายขึ้น กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวสดอ่อนเจียเพื่อการค้าและการส่งออก ตามการประดิษฐ์นี้เป็นการ หาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาและลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคหลังเก็บเกี่ยวมะพร้าว อ่อนสดเจีย โดยการทำบลานซิ่ง พรีทรีตเมนต์เพื่อลดกิจกรรมของเซลล์ อีกทั้งมีการบรรจุหีบห่อด้วย ฟิล์มที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนที่พอเหมาะ ทำให้มะพร้าวน้ำหอมยังคงสภาพความสดใหม่ และ ด้วยรูปทรงของมะพร้าวมีขนาดเล็ก ทำให้ขนส่งได้ง่ายขึ้น

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Process
ผู้ยื่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
Email
Tel
0818222801
วันยื่นเรื่อง
Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
-
หมดอายุ
-
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
-
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
543_ผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร_คำขอ_1201000003.rar
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
Created at
Wed, 25 Dec 2019 15:22:00 +0700
Updated at
Wed, 25 Dec 2019 15:22:00 +0700
©2019