Email
Password
Forgot your password?

รายการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบผลิตภัณฑ์

Id เลขคำขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร ประเภท ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ สถานะ ผู้ยื่น
1,630 428143 - - ลิขสิทธิ์ ชนิดของหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือด Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,607 428144 - - ลิขสิทธิ์ การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,606 428142 - - ลิขสิทธิ์ การดูแลหลังการผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือด Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,605 428141 - - ลิขสิทธิ์ การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยใส่สวนฟอกเลือดชนิดมีกร... Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,604 428140 - - ลิขสิทธิ์ การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยใส่สายสวนฟอกเลือดชนิดช... Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,602 427638 - ว1.010443 ลิขสิทธิ์ Application MAMI Finished โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,595 428120 - - ลิขสิทธิ์ ขั้นตอนการใช้งานสำหรับการจัดวางนมสำหรับทารก Process โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
1,585 1402002778 152075 55320 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นั่ง Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
Show
1,584 1402002768 150980 55318 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นั่ง Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
Show
1,582 1403001339 11009 11009 อนุสิทธิบัตร น้ำเชื่อมกระเจี๊ยบเอนกประสงค์พาสเจอร์ไรซ์เสริมส... Finished อ.ดร.สิรินดา กุสุมภ์
Show
1,581 1403001337 11096 11096 อนุสิทธิบัตร หุ่นจำลองท่อปัสสาวะเทียม Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม
Show
1,580 1503000084 11092 11092 อนุสิทธิบัตร เสื้อสำหรับการตรวจภาพรังสีเต้านม Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม
Show
1,579 1503001990 12578 12578 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูป Finished นางสาวมุกดา จิตตาเจริญธัม
Show
1,578 1503000082 13010 13010 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้ง Finished นางสาวมุกดา จิตตาเจริญธัม
Show
1,577 1503000393 10152 10152 อนุสิทธิบัตร สูตรการผลิตไก่ยอโดยใช้น้ำมันรำข้าวแช่เยือกแข็งท... Finished รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา
Show
1,576 1503000331 10153 10153 อนุสิทธิบัตร สูตรการผลิตลูกชิ้นหมูเสริมอินนูลินและกรรมวิธีกา... Finished รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา
Show
1,575 1503000275 12734 12734 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการแยกสารให้ความหวานจากใบหญ้าหวานด้วยไค... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์
Show
1,574 1403001402 10855 10855 อนุสิทธิบัตร ปลาส้มแผ่นปรุงรสและกรรมวิธีการผลิต Finished อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล
Show
1,571 1503000141 11721 11721 อนุสิทธิบัตร เซรามิกมัลไลต์จากฝุ่นบัฟฟ์อลูมิเนียมและดินขาวแล... Finished อาจารย์ ดร.นันทพร คงคะจันทร์
Show
1,570 1503000246 11555 11555 อนุสิทธิบัตร สูตรส่วนผสมลูกชิ้นหมูเสริมหัวแก่นตะวันผงและกรรม... Finished รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา
Show
©2019